STÖTTA ALVIK BASKET, BLI MEDLEM ELLER KÖP VÅRT PLUSKORT!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Alviks Basketbollklubb
Fotboll

MALL FÖR DISCIPLINÄRENDEN
BAKGRUND & SYFTE
 

Syftet med ”Mall för disciplinärenden” är att den ska ge vägledning vid just disciplinfrågor som kommer till föreningens kännedom. Mallen omfattar gradering, i vilka forum diskussion/beslut sker, utifrån vilka kärnvärderingar, principiella påföljder mm. Disciplinfrågor kan bli aktuella för spelare, ledare, anställda, föräldrar, publik och övriga intressenter i Alvik Basket (dvs ej enbart medlemmar).

 

Som huvudregel blir disciplinfrågor aktuella om incidenter sker inom ramen för Alvik Baskets verksamhet. I undantagsfall kan disciplinfrågor bli aktuella om incidenter sker utanför Alvik Baskets verksamhet (”civilt”), om incident direkt påverkar Alvik Baskets verksamhet eller bedöms kunna skada Alvik Basket allvarligt som förening (t ex Alvik Baskets varumärke). Utifrån Alvik Baskets kärnvärderingar är nolltolerans utgångspunkt å ena sidan, å andra sidan har föreningen att balansera nolltolerans med fostrans-/utvecklings- och utbildningsaspekter. Mall för disciplinärenden tar utgångspunkt från Alviksandan samt Basketförbundets värdegrund Jag Ställer Upp.

 

Notera att få saker regleras i detalj i denna mall. Varje enskilt ärende ska tillämpas vid en samlad bedömning, baserat på korrekt bakgrundsinformation (föreningens egen eventuella utredning), i rätt forum, utifrån tydliga kärnvärden, principer och påföljder. Olika ärenden hanteras utifrån ”stoppljusprincipen” (se nedan). Notera att denna mall tar sikte på eventuella disciplinfrågor som ligger utöver vad som förväntas hanteras inom respektive lag och/eller med stöd av kansliet, dvs ärenden som riskerar att påverka Alvik Basket som förening, dess verksamhet och varumärke. Även om en samlad bedömning tillämpas i varje enskilt fall, ska föreningens långsiktiga intressen alltid sättas först, dvs före eventuella kortsiktiga intressen (sportsliga, ekonomiska mm) samt före individens intressen.

 

Grundprincipen är att alla individer ska behandlas lika, men utifrån verksamhetens art med fokus på ungdomsbasket, ska högre krav ställas vid bedömning på individer med ansvar o/e förtroendeställning, dvs på individer som förväntas vara särskilt goda föredömen i föreningen (ledare, spelare i representationslagen, anställda, styrelse, kommittémedlemmar etc). Vid disciplinfrågor för spelare (och i vissa fall ledare) ska ålder beaktas. 

 

STOPLJUSPRINCIPEN
 

Gröna ärenden
Ärende: Fall som är att betrakta som lindrigt, och som är förstagångsärende för aktuell person(er).
Exempel: En Alvik Basket-ledare eller spelare har uppträtt olämpligt i samband med träning eller match (högljutt klagat på domare, negativt språkbruk etc.).
Forum: KD samt, om spelare, ansvarig Coach. Gäller det herr eller damlag bör även respektive arbetsgrupp för de lagen kopplas på.
Påföljd: (i) information och instruktion om vad som gäller, med utgångspunkt i Alviksandan, (ii) muntlig varning.

 

Gula ärenden
Ärende: Kan gälla ”gröna ärenden” som upprepas under längre tid, dvs återkommande och utan förbättring. I huvudsak dock snarare förstagångsfall som är att betrakta som allvarliga.
Exempel: Allvarliga förstagångsincidenter, ex bråk vid träning eller match.
Forum: KD, POA samt ansvarig coach. Även så ska styrelsen i Alvik Basket informeras om samtliga ”gula ärenden”.
Påföljd: (i) tydlig varning och information om att en andra och därmed sista chans erhålls, (ii) information om att nästa allvarliga incident leder till uteslutning ur föreningen, (iii) andra lämpliga påföljder beroende på ärende, t ex tidsbegränsad avstängning, tillsättande av mentor/övervakare i Alvik Basket,

 

Röda ärenden
Ärende: Kan gälla vid upprepat ”gult ärende” (se ovan) av individ som fått en andra chans, trots tydlig information om vad som gäller i Alvik Basket inklusive påföljder. I huvudsak dock förstagångsfall som är att betrakta som mycket allvarliga, dvs som riskerar att skada föreningen eller individ(er) mycket allvarligt. Vad gäller föreningen t ex anseendemässigt eller ekonomiskt.
Exempel: Omfattar all form av kriminell verksamhet, och sådana mycket allvarliga incidenter såsom slagsmål, mobbning, kränkningar, sexism, rasism mm som samhället i stort tar starkt avstånd ifrån. Om oklart vid gradering av det enskilda fallet, är det i slutändan alltid föreningens styrelse som avgör gradering.
Forum: KD & Alvik Baskets styrelse.
Påföljd: (i) direkt avstängning ur föreningen. Vid rött ärende krävs extraordinära omständigheter om Alvik Baskets styrelse ska komma fram till annan påföljd än direkt uteslutning ur föreningen. Om sakläget är oklart kan påföljden bli avstängning tills vidare (dvs under fortsatt utredning).

 

Övrigt
I tillägg till ovan, ska Alvik Basket som förening ta sitt sociala ansvar för individer som fått påföljd i disciplinärende, utifrån vad som kan betraktas som lämpligt/rimligt. Detta gäller stöttning utifrån vad samhället kan erbjuda, inkluderande olika vård-, utbildnings- och samhällsinsatser.

 

Vad gäller eventuella incidenter med sponsorer, t ex anseendefrågor eller ekonomiska frågor, hanteras varje enskilt fall av Alvik Baskets styrelse (större frågor).

 

Om Alvik Basket får information och/eller kännedom om incident som skulle kunna vara ett disciplinärende, har föreningen undersökningsplikt i att så långt som möjligt och utifrån vad som är rimligt, ta reda på de faktiska omständigheterna i varje enskilt ärende.

 

Disciplinärenden kan anmälas anonymt till POA funktionen.  

 

 

 
Våra Sponsorer
Camper & Läger